آدرس دفتر مرکزی فروش:

تهران- خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان 22، پلاک 1

office@fine-nano.ir

mail

ارتباط با واتساپ: 09033821848

تلفن واحد فروش : 

02171053646  –  02128423850

خرید نانو مواد. قیمت نانو مواد. خرید نانو پودر

آدرس انبار پخش:

تهران- جاده شهریار به آدران، خیابان امامزاده فرخنده خاتون

info@fine-nano.ir

mail

ارتباط با واتساپ:  09033821848

تلفن واحد فروش:  02171053646 – 02128423850

mail

info@fine-nano.ir

office@fine-nano.ir