نمایش دادن همه 4 نتیجه

خرید پودر هیدرات منیزیم. قیمت هیدرات منیزیم Mg(OH)2. فروش پودر هیدروکسید منیزیم.Out of stock

Magnesium Hydrate

Mg(OH)2

(Made By US-NANO)

خرید نانو کربنات کلسیم. فروش پودر کربنات کلسیم. قیمت نانو کربنات کلسیم

Calcium Carbonate

CaCO3

(Made By American Elements)

Spinel Aluminate Msagnesium. خرید اسپینل آلومینات منیزیم. قیمت اسپینل آلومینات منیزیم MgAl2O4. فروش اسپینل آلومینات منیزیمOut of stock

Spinel Magnesium Aluminate 

MgAl2O4

(Made By US-NANO)

خرید نانو پودر هیدروکسی آپاتیت. فروش نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت. قیمت پودر هیدروکسی آپاتیت

Hydroxyapatite

Nano powder

(Made In Iran)