خرید پودر اکسید فلز
در این شرکت، خرید پودر اکسید فلز در کمترین زمان ممکن و به صورت آنلاین صورت می گیرد. مشتری در این سایت، نانو ذرات و نانو کلوئید اکسید فلز موردنظر خود را با آگاهی کامل از خصوصیات فنی ماده انتخاب می نماید. قیمت فروش نانو پودر اکسید فلز در سایت فاین نانو، با توجه به حجم سفارش های مختلف، متغیر بوده به طوری که با افزایش حجم سبد خرید، درصد تخفیف بیشتری شامل مشتری می گردد.
فروش پودر اکسید فلز در این مرکز در حجم سفارش های مختلف صورت می گیرد. با وجود برندهای مختلف ماده، مشتری، گزینه های بیشتری برای انتخاب محصول مورد نظر خود دارد. نانو پودر اکسید فلز ، که در این مرکز به صورت پودر و محلول در مقیاس نانو و میکرو ارائه می شوند شامل مزایایی مانند قیمت پایین و کیفیت عالی می باشند.

نمایش 1–20 از 39 نتیجه

خرید نانو پودر اکسید کبالت. قیمت نانو اکسید کبالت. فروش نانو ذرات اکسید کبالت.

Cobalt Oxide

Co2O3

(Made By US-NANO)

خرید نانو پودر اکسید آهن. فروش نانو پودر اکسید آهن. قیمت نانو اکسید آهن.

Nano Iron Oxide

Fe2O3 – Alpha

(Made By US-NANO)

خرید نانو ذرات اکسید سیلیسیوم. فروش نانو پودر اکسید سیلیسیم. قیمت نانو سیلیکا.

Silicium Oxide

SiO2 – Amorphous

(Made By US-NANO)

خرید نانو ذرات اکسید زیرکونیوم. فروش نانو پودر اکسید زیرکونیوم. قیمت نانو پودر اکسید زیرکونیوم.

Zirconium Oxide

ZrO2

(Made By US-NANO)

خرید نانو پودر اکسید مولیبدن. قیمت نانو اکسید مولیبدن. فروش نانو ذرات اکسید مولیبدن.

Molybdenum Oxide

MoO3

(Made By US-NANO)

خرید پودر اکسید تیتانیوم روتایل. قیمت نانو ذرات اکسید تیتانیوم. فروش نانو اکسید تیتانیوم روتایل. Titanium Oxide Rutile

Titanium Dioxide

TiO2 – Rutile

(Made By US-NANO)

خرید نانو ذرات اکسید آلومینیوم آلفا. فروش نانو آلومینا. قیمت نانو ذرات اکسید آلومینیوم.

Aluminium Oxide

AL2O3 – Alpha

(Made By US-NANO)

خرید نانو اکسید آلومینیوم. فروش نانو ذرات اکسید آلومینیوم. قیمت نانو پودر اکسید الومینیوم.

Aluminium Oxide

Al2O3 – Gamma

(Made By US-NANO)

خرید اکسید آلومینیوم. فروش پودر اکسید آلومینیوم. قیمت پودر اکسید آلومینیوم.

Aluminium Oxide

Micro Al2O3

(made in France)

خرید نانو پودر اکسید سریم. فروش نانو ذرات اکسید سریوم. قیمت نانو اکسید سریوم.

Cerium Oxide

CeO2

(Made By US-NANO)

خرید پودر اکسید سریوم. فروش پودر اکسید سریم. قیمت اکسید سریم.

Cerium Oxide

Micro CeO2

(made in USA)

 

خرید نانو ذرات اکسید کروم. فروش نانو پودر اکسید کروم. قیمت نانو اکسید کروم.

Chromium Oxide

Cr2O3

(Made By US-NANO)

خرید پودر اکسید کروم سبز. فروش پودر اکسید کروم. قیمت اکسید کروم.

Chromium Oxide

Micro Cr2O3

(made in Italy)

خرید نانو ذرات اکسید کبالت. فروش نانو پودر اکسید کبالت. قیمت پودر اکسید کبالت.

Cobalt Oxide

Co3O4

(Made By US-NANO)

خرید نانو ذرات اکسید مس. قیمت نانو اکسید مس. فروش نانو پودر اکسید مس.

Copper oxide

CuO

(Made By US-NANO)

خرید پودر اکسید مس. فروش پودر اکسید مس. قیمت اکسید مس.

Copper Oxide

Micro CuO

(made in Canada)

خرید نانو ذرات اکسید آهن. فروش نانو ذرات اکسید آهن. قیمت نانو اکسید آهن.

Iron Oxide

Fe3O4

(Made By US-NANO)

خرید اکسید آهن مگنتیت. فروش پودر اکسید آهن. قیمت اکسید آهن سیاه.

Iron Oxide 

Micro Fe3O4

(made in Germany)

خرید پودر اکسید آهن. فروش اکسید آهن. قیمت پودر اکسید آهن.

Iron Oxide

Micro Fe2O3

(made in Germany)

خرید پودر اکسید منیزیم. قیمت اکسید منیزیم. فروش پودر اکسید منیزیم.

Magnesium Oxide

 Micro MgO

(made in Germany)