نمایش 41–60 از 97 نتیجه

خرید پودر اکسید مس. فروش پودر اکسید مس. قیمت اکسید مس.

Copper Oxide

Micro CuO

(made in Canada)

خرید گرافن اکسید تک لایه. قیمت اکسید گرافن Single Layer. فروش اکسید گرافن تک لایه.موجود نیست

Graphene Oxide

Single Layer

(Made By Nanoshell)

خرید گرافن اکسید صنعتی. قیمت اکسید گرافن industrial. فروش اکسید گرافن صنعتیموجود نیست

Graphene Oxide

Industrial Grade

(Made By United Nanotech)

خرید نانو پودر گرافن صنعتی. قیمت گرافن Industrial. فروش گرافن. خرید گرافنموجود نیست

Graphene

Industrial Grade

(Made By United Nanotech)

خرید نانو ذرات اکسید آهن. فروش نانو ذرات اکسید آهن. قیمت نانو اکسید آهن.

Iron Oxide

Fe3O4

(Made By US-NANO)

خرید اکسید آهن مگنتیت. فروش پودر اکسید آهن. قیمت اکسید آهن سیاه.

Iron Oxide 

Micro Fe3O4

(made in Germany)

خرید پودر اکسید آهن. فروش اکسید آهن. قیمت پودر اکسید آهن.

Iron Oxide

Micro Fe2O3

(made in Germany)

Spinel Aluminate Msagnesium. خرید اسپینل آلومینات منیزیم. قیمت اسپینل آلومینات منیزیم MgAl2O4. فروش اسپینل آلومینات منیزیمموجود نیست

Spinel Magnesium Aluminate 

MgAl2O4

(Made By US-NANO)

خرید پودر اکسید منیزیم. قیمت اکسید منیزیم. فروش پودر اکسید منیزیم.

Magnesium Oxide

 Micro MgO

(made in Germany)

خرید نانو ذرات اکسید منیزیم. قیمت نانو اکسید منیزیم. فروش نانو پودر اکسید منیزیم.

Magnesium Oxide

MgO

(Made By US-NANO)

خرید نانو ذرات اکسید منگنز. قیمت نانو اکسید منگنز. فروش نانو پودر اکسید منگنز.

Manganese Oxide

Mn2O3

(Made By US-NANO)

خرید پودر اکسید منگنز. فروش پودر اکسید منگنز. قیمت اکسید منگنز.

Manganese Oxide

Micro MnO2

(made in South Africa)

خرید پودر کیتوسان. فروش نانو کیتوزان. قیمت نانو ذرات کیتوزان.موجود نیست

Nano Chitosan

Powder

(Made in Iran)

خرید نانو کلوزایت 5A. قیمت پودر کلوزایت 5A. فروش پودر نانو کلوزیت 5A.موجود نیست

Nano Clay

Closite 5A

(Made in Germany)

خرید نانو کلی ایرانی. قیمت نانوکلی ایرانی. فروش نانو رس ایرانی. خرید پودر نانو رس.موجود نیست

Nano Clay

Powder

(Made in Iran)

خرید نانو ذرات مس. فروش نانو پودر مس. قیمت نانو پودر مس.

Nano Copper

Cu 

(Made By US-NANO)

خرید کلوئید نانو مس. فروش محلول مس. قیمت محلول مس.

Colloid Copper

Cu

(Made in Iran)

 

خرید نانو ذرات طلا. قیمت نانو ذرات طلا Gold. فروش نانو پودر طلا Auموجود نیست

Nano Gold

Au

(Made By US-NANO)

خرید کلوئید نانو طلا. فروش نانو کلوئید طلا. قیمت کلوئید طلا.

Nano Gold

Au – Colloid

(Made in Iran)

خرید پودر گرافیت. فروش نانو گرافیت. قیمت پودر گرافیت

 Nano Graphite

USA

(Made By US-NANO)